UNICEF, gezonder leven op de plantages in Sri Lanka

UNICEF, gezonder leven op de plantages in Sri Lanka

Dertien jaar geleden zijn kinderrechtenorganisatie UNICEF en Djoser een samenwerkingsverband aangegaan: Djoser vraagt van klanten een bijdrage aan UNICEF - nu drie euro - en verdubbelt het bedrag aan het eind van het jaar. Al enkele jaren gaat de opbrengst naar een project in Sri Lanka..

Op de thee- en rubberplantages van Sri Lanka werken en leven ongeveer een miljoen mensen. De arbeiders, van oorspong Tamils, moeten keihard werken voor een karig loon. Hun huizen zijn armoedig, sanitair ontbreekt, net als goede opvang voor hun kinderen en voldoende voedzaam eten. Een paar pijnlijke feiten: aanstaande moeders hebben vaak een te laag lichaamsgewicht, zodat hun kinderen tijdens de zwangerschap niet genoeg voeding krijgen en al vanaf de geboorte ondervoed zijn. Op de plantages is de helft van de kinderen onder vijf jaar chronisch ondervoed; op het kraambed sterven twee keer zoveel moeders als in de rest van het land en 55% van de plantagebewoners is analfabeet.

Levensomstandigheden verbeteren
In samenwerking met lokale instanties, overheden en sleutelfi guren uit de gemeenschap helpt UNICEF bij het opzetten van programma’s ter verbetering van de levensomstandigheden. Daarin is voorlichting een onmisbare factor: ouders leren hoe belangrijk de juiste voeding is voor hun kinderen en zwangere vrouwen steken ervan op dat zij zelf extra goed moeten eten. Daarnaast wordt er voorlichting gegeven over hygiëne, gezondheidszorg, opvoeding, verbetering van het leefmilieu en eerste hulp bij ongelukjes. Om deze voorlichting te kunnen verzorgen zijn 312 lokale mensen opgeleid, de ‘community facilitators’. Bovendien zorgen 141 ‘service providers’ ervoor dat sleutelfi guren in de gemeenschap en plantagemanagers het belang van verbetering van de leefomgeving op de plantage leren inzien.

Crèches
Gezondheidscentra op de plantages ontvangen medische apparatuur en medicijnen. Voorzien van weegschalen en groeikaarten kunnen ze de groei, het gewicht en de ontwikkeling van kinderen goed bijhouden, zodat ondervoeding en achterstand bijtijds worden ontdekt. Op de plantages werken mannen zowel als vrouwen en de kinderen gaan al vroeg naar de crèche. Vaak is dat een oud, half ingestort gebouwtje zonder speelgoed, met een van de oudere vrouwen uit de gemeenschap als oppas. Samen met lokale organisaties zet UNICEF in op betere gebouwen, speelse leermaterialen voor de kinderen en training voor lokale crèchehulpen. Inmiddels zijn 988 van de 1544 oude kinderdagverblijven omgevormd tot kindvriendelijke, veilige speel- en verblijfplaatsen.

Gezonder en gelukkiger
Veel tijd is gestoken in het overhalen van de plantagemanagers want zonder hun medewerking komt een project niet van de grond. Tijdens speciaal voor deze managers georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten is uitgebreid ingegaan op het belang van een betere leefomgeving voor de arbeiders. Een belangrijk deel van de managers ziet nu - na veel inspanningen - in dat ook de plantage er bij gebaat is wanneer de kinderen van de arbeiders zich kunnen ontwikkelen en de plantagewerkers gezonder en gelukkiger zijn.

In vijf van de zeven plantageregio’s loopt het project inmiddels op alle veertig plantages. In deze regio’s, Hatton, Nuwara Eliya, Badulla, Kandy en Ratnapura, profi teren in totaal bijna 128.000 mensen en kinderen van het project. Tot nog toe zijn voor vijfhonderd mensen toiletten gebouwd en hebben er zeshonderd toegang gekregen tot schoon drinkwater.