Midden Oosten

De ambassadeur van Jemen vertelt

“Reizen in Jemen is een waar genoegen”

Jemen is een prachtig land met mooie natuur en een rijke cultuur. Maar ook een land met problemen. Welke zijn dat, wat doet Nederland eraan en waarom is Jemen absoluut een bezoek waard? De Nederlandse ambassadeur legt het uit.

“Jemen heeft veel te bieden: prachtige hooglanden met terrasvormige berghellingen, de mooie en natuurrijke ‘wadi’s’ in de dalen, de tropisch aandoende kust en de schoonheid van de architectuur. Tegelijkertijd is Jemen één van de armste landen ter wereld. De Nederlandse overheid startte daarom in de jaren ’70 van de vorige eeuw diverse activiteiten in Jemen in het kader van armoedebestrijding.
Nu, dertig jaar later, houdt nog steeds veruit het grootste deel van de Nederlandse staf op de ambassade zich dagelijks bezig met ontwikkelingsactiviteiten. Wel is in de loop der jaren het karakter van die werkzaamheden enorm veranderd. Stond in het verleden de manier waarop specifieke Nederlandse projecten werden uitgevoerd centraal in het overleg met de Jeminitische overheid, tegenwoordig zijn het vooral ook politieke aspecten die de agenda van het overleg bepalen, zoals verbeteringen in het overheidsbestuur, het sociaal en economisch beleid van de overheid, verbetering van de positie van vrouwen etcetera. Die elementen zijn van cruciaal belang om de overheidsprogramma’s in de sectoren waarin Nederland nu een financiële bijdrage levert (onderwijs, gezondheidszorg en water) te doen slagen en krijgen daarom steeds meer aandacht.Het terugdringen van de armoede in Jemen is overigens geen eenvoudige zaak. Het is een land waar de bevolkingsgroei bijna gelijke tred houdt met de economische groei en om uit die impasse te komen is ontwikkeling van de sociale sectoren onderwijs en gezondheidszorg van direct belang. Ook de watersector is voor de ontwikkeling van Jemen substantieel. Jemen heeft het laagste watergebruik per hoofd van de bevolking, waarvoor de schaarste aan water in belangrijke mate debet is. In het licht van het bovenstaande is besloten de Nederlandse financiering voor nationale programma’s in die sectoren voort te zetten.

Helaas heeft de afgelopen maanden ook de veiligheidsproblematiek in Jemen veel aandacht gevraagd. Verschillende interne conflicten waarop de regering onvoldoende greep had, lagen daaraan ten grondslag. De laatste maanden lijkt de rust enigszins te zijn weergekeerd, maar de conflicten zijn nog niet opgelost. Jemen blijft een land met fragiele politieke kenmerken.

Ondanks alle problemen blijft het een waar genoegen om rond te reizen in dit prachtige en indrukwekkende land met zijn zeer vriendelijke bevolking!”Harry Buikema

ambassadeur in Sana’a

Daarom Djoser

  • Veel individuele vrijheid
  • Gemak van een groepsreis
  • Kleine groepen
  • Oog voor cultuur & natuur
  • Scherpe prijzen
  • Nederlandstalige reisbegeleiding


Bij Djoser zit je goed!

Lees meer

Terug naar boven