Reis zoeken

Regio

Soort reis

Met oog voor

Onderwerpen

Zwaarte

Vertrekperiode

Vakantieperiode

Prijs

Reisduur

Annuleringsverzekering

Een annuleringsverzekering blijkt in de praktijk onmisbaar. Djoser werkt samen met Europeesche Verzekeringen, dé specialist in het verzekeren van reizen. Een annuleringsverzekering kun je tot uiterlijk zeven dagen na factuurdatum afsluiten.

Een prettige bijkomstigheid van het afsluiten van een annuleringsverzekering via Djoser is dat reisgenoten ten opzichte van elkaar verzekerd zijn als familieleden, ook als je geen familie van elkaar bent. Dit geldt voor maximaal vier gezinnen en alleen wanneer je je als samenreizenden bij Djoser hebt aangemeld. We zetten hieronder de voordelen van verzekeringen bij de Europeesche op een rijtje. Voor alle verzekeringen geldt: raadpleeg voor details de polisvoorwaarden. Die ontvang je na het afsluiten van een verzekering, maar je kunt ze natuurlijk ook van tevoren vinden op www.djoser.nl/verzekeringen of bij ons aanvragen.

Een reis bespreek je meestal maanden van tevoren en je betaalt dan ook al een deel van de reissom. Als er dan iets gebeurt dat je plannen in de war stuurt, kan dat een financiële strop betekenen. Met een goede annuleringskostenverzekering kun je dat veelal voorkomen. Deze verzekering dekt annulering als gevolg van onder andere:

- ernstige ziekte of overlijden van de verzekerde, familieleden in de eerste of tweede graad of huisgenoten;
- echtscheiding of het ontbinden van een samenlevingscontract;
- zwangerschap van verzekerde of partner;
- ernstige schade aan huis of bedrijf;
- onvrijwillige werkloosheid.

De Annuleringsverzekering van Europeesche Verzekeringen kan ook van nut zijn wanneer je al op reis bent. Je hebt recht op een vergoeding voor niet-genoten vakantiedagen als je op de heenreis door vertraging bij vertrek of bij aankomst van de internationale vlucht meer dan acht uur te laat op de plaats van bestemming bent, maar ook als je genoodzaakt bent de reis vanwege een verzekerde gebeurtenis af te breken.

 

Premieoverzicht
Annuleringsverzekering: 6% van de totale reissom
Assurantiebelasting: 7,5% van de premie & poliskosten (per 01/03/11: 9,7%)
(onder voorbehoud van wettelijke tariefswijzigingen)
Poliskosten**): € 3,50


Waarnemer/annuleringsverzekering

Je kunt voor een kleine aanvulling op de premie (1% van de reissom) iemand meeverzekeren die reden kan zijn om naar huis terug te keren. Bijvoorbeeld degene die op je huis(dieren) past, een zaakwaarnemer of een dierbare die geen huisgenoot is en ook geen familielid in de eerste of tweede graad.

Premieoverzicht
Annuleringsverzekering 6% van de totale reissom
Waarnemer: 1% van de totale reissom
Assurantiebelasting: 7,5% van de premie & poliskosten
(onder voorbehoud van wettelijke tariefswijzigingen)
Poliskosten**): € 3,50Garantie-Annulering
De Garantie-Annulering is een stap verder dan de Annuleringsverzekering. Heb je de reis vanwege een verzekerde gebeurtenis moeten afbreken, dan keert de Garantie-Annulering de volledige reissom uit in plaats van alleen de niet-genoten reisdagen.

 

Premieoverzicht
Garantie-Annulering: 7% van de totale reissom
Assurantiebelasting:

7,5% van de premie & poliskosten
(onder voorbehoud van wettelijke tariefswijzigingen)

Poliskosten**): € 3,50


*) inclusief de niet-Europese landen grenzend aan de Middellandse Zee.
**) sluit je zowel reis- als annuleringsverzekering af dan betaal je slechts eenmaal poliskosten.