Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Djoser is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Alle Djoserreizen vallen onder de garantieregeling van dit fonds, mits je in Nederland of België woont en/of de Nederlandse of Belgische nationaliteit bezit. De garantie houdt in dat je je vooruitbetaalde reisgeld terugkrijgt als Djoser door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

Voor meer informatie klik hier.