Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Djoser is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Alle Djoserreizen vallen onder de garantieregeling van dit fonds, mits je in Nederland of België woont en/of de Nederlandse of Belgische nationaliteit bezit. De garantie houdt in dat je je vooruitbetaalde reisgeld terugkrijgt als Djoser door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Vanaf boekdatum 1 januari 2021 wordt er een verplichte bijdrage in rekening gebracht. Op de factuur staat de consumentenbijdrage van € 5,- per persoon die Djoser afdraagt aan het SGR.

Voor meer informatie klik hier.