Heeft Djoser over een aansprakelijkheidsverzekering?

Alle ANVR-leden dienen in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering. Djoser heeft een verzekering die geheel voldoet aan de eisen die het ANVR hieraan stelt. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van Djoser die voortvloeit uit de Wet op de Reisovereenkomst en uit de ANVR Reisvoorwaarden, binnen de grenzen van de polisvoorwaarden.