Is Djoser aangesloten bij het Calamiteitenfonds?

Djoser is aangesloten bij de stichting Calamiteitenfonds Reizen. Dit houdt in dat je als deelnemer aan een Djoserreis (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een (door het fonds vastgestelde) calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren. Tevens krijg je de eventuele noodzakelijke meerkosten vergoed indien wij je, als gevolg van een dergelijke calamiteit, vervroegd moeten repatriëren. Op je factuur staat de consumentenbijdrage van € 2,50 die Djoser afdraagt aan het fonds.