Uit hoeveel deelnemers bestaat de groep?

Onze groepen bestaan in de meeste gevallen uit maximaal twintig personen. Bij sommige reizen gaan echter maximaal tweeëntwintig reizigers mee; op de website staan bij de verschillende reizen vermeld wanneer de maximale groepsgrootte afwijkt van twintig. Het minimaal aantal deelnemers is meestal acht. Gemiddeld bestaan de Djoser groepen uit zestien deelnemers.