Djoser & Unicef

Djoser & Unicef

Djoser werkt sinds 1993 samen met UNICEF, dé kinderrechtenorganisatie van de VN. UNICEF zet zich wereldwijd in om de levensomstandigheden van kinderen structureel te verbeteren. Op veel verschillende niveaus wordt eraan gewerkt om kinderen gezond en veilig op te laten groeien. UNICEF kan dit werk doen dankzij bijdragen van regeringen, particulieren en bedrijven zoals Djoser. Samen met UNICEF wil Djoser een betere toekomst realiseren voor kinderen in landen waar we naartoe reizen, zoals Mongolië.

Wat is er aan de hand in Mongolië?

UNICEF ger winter MongoliëMongolië ligt omsloten tussen China en Rusland. Het land heeft 3,2 miljoen inwoners en wordt al duizenden jaren bewoond door rondtrekkende nomaden. In de koude winters trekken de nomaden naar de steden en inmiddels woont ruim 60% van de bevolking in stedelijk gebied. Voor het verwarmen van hun woning zijn de mensen aangewezen op het verbranden van steenkool, een behoorlijk vervuilende brandstof. Vanwege slechte isolatie van de gers (traditionele Mongoolse tenten) en huizen wordt hier ook nog eens buitengewoon veel van opgestookt. Het resultaat is dat de lucht in veel steden in Mongolië flink vervuild is – op sommige plekken worden de WHO-richtlijnen al met factor 40 overschreden. Ulaanbataar is in de winter zelfs de meest vervuilde hoofdstad van de wereld. De luchtvervuiling in de grote steden is zo erg, dat kinderen onderweg naar school de weg voor hen nauwelijks kunnen zien. De vervuiling veroorzaakt onder andere gevaarlijke luchtweginfecties. Vooral zwangere vrouwen en jonge kinderen ondervinden daar ernstige gevolgen van.


Wat doet UNICEF om te helpen?

UNICEF ger binnenkant MongoliëUNICEF en de overheid van Bayankhongor, een stad waar ’s winters rond de 40.000 mensen wonen, hebben samen het doel gesteld om de stad kolenvrij te maken voor 2023. Zodat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. Om dit te realiseren richt dit project, dat ondersteund wordt door Djoser, zich erop om het gebruik van vervuilende steenkool te vervangen door duurzame zonne-energie. Want hoe koud ook, Mongolië beschikt over ruim voldoende zonne-uren om het gebruik van steenkool helemaal overbodig te maken.

Daarnaast zorgt UNICEF voor goed geïsoleerde gers zodat warmte behouden blijft en wordt de bevolking aan de hand van voorlichtingscampagnes gewezen op de negatieve effecten van steenkool. Samen met de lokale overheid installeert UNICEF luchtkwaliteit metingsystemen, zodat het effect van duurzame energie direct zichtbaar is. Bayankhongor is de eerste stad in Mongolië die zich hiervoor inzet en de hoop is dat vele steden zullen volgen.

Mede dankzij de steun van Djoser-reizigers werkt UNICEF aan een gezonde omgeving voor kinderen in Mongolië. Samen zorgen we ervoor dat kinderen in de Mongoolse steden weer zonder zorgen buiten kunnen spelen. Ieder kind heeft immers het recht om gezond op te groeien.
 

Wat kun jij doen?

Op reis zijn het vaak de kinderen die het eerste contact met de bezoekers maken. Soms met het verzoek om candy of een pencil, maar ook om hun Engels te oefenen. Djoser krijgt vaak de vraag van reizigers of ze wat kunnen meenemen voor de kinderen in de landen die ze bezoeken. In plaats van het geven van ballonnen, pennen of snoepjes vraagt Djoser zijn reizigers bij de boeking om € 3 of € 5 per persoon aan UNICEF te doneren. Bij onze Family-reizen vragen we onze reizigers een donatie van € 10. Djoser verdubbelt deze bijdrage. Zo stellen we UNICEF in staat om de levens van deze kinderen structureel te verbeteren, en helpen we allemaal mee aan een betere toekomst voor kinderen in de landen waar we naartoe reizen!
 

Terug naar boven