Djoser & Unicef

Djoser & Unicef

Djoser werkt sinds 1993 samen met UNICEF, de kinderrechtenorganisatie van de VN. UNICEF zet zich wereldwijd in om de levensomstandigheden van kinderen te verbeteren. Daarbij is ze volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen van regeringen, particulieren en bedrijven zoals Djoser. Samen met UNICEF wil Djoser een betere toekomst realiseren voor kinderen in landen waar we reizen, zoals in Myanmar.

Myanmar

Myanmar UNICEF DjoserMyanmar is een van de grootste en armste landen in Azië.  Het voormalige Birma - dat zich uitstrekt van het Himalayagebergte in het noorden tot de Andamanse Zee in het uiterste zuiden - is een land in transitie. Tot voor kort was een militair bewind aan de macht. Nu begeeft het land zich met een gekozen regering op de weg naar democratie.

Het dictatoriaal regime en decennia vol conflicten onder de bevolking met honderden etnische groepen die evenveel talen spreken, hebben diepe sporen nagelaten in het leven van de 51 miljoen Myanmarezen.

Ook vandaag de dag zorgt deze diversiteit nog regelmatig voor geweld. Samen met armoede (ruim 1/4 van de bevolking leeft onder de armoedegrens) zijn dat de belangrijkste redenen waarom veel kinderen geen onderwijs volgen. Meer dan 1,3 miljoen kinderen gaan niet naar school en de helft van de kinderen die dat wel doet, maakt de basisschool niet af.


Wat doet UNICEF in Myanmar

Djoser & Unicef 2014, afb 4UNICEF is in Myanmar actief op verschillende gebieden, waaronder onderwijs. UNICEF heeft een innovatief onderwijsprogramma in het land geïntroduceerd waardoor kinderen leren over tolerantie en samenwerking.

Het doel: voorkomen van conflicten. Via peacebuilding education wordt er wederzijds begrip gestimuleerd tussen de verschillende etnische en religieuze groepen. Want, het creëren van vertrouwen en sociale verbinding begint bij kinderen, bij goed onderwijs.
 
UNICEF Myanmar kinderen school DjoserDe conflicten in het land hebben er onder andere mee te maken dat de verschillende groepen in Myanmar zich niet erkent voelen. Om conflicten te voorkomen en op te lossen is het belangrijk dat alle kinderen naar school kunnen, ongeacht hun etniciteit, religie of geslacht. Zo wordt er ook begrip voor elkaar opgebouwd.

Het is daarom essentieel dat er naast de standaard schoolvakken ook aandacht wordt besteed aan lokale talen, tradities, literatuur en geschiedenis. Het schoolcurriculum wordt zo aangepast zodat het de diversiteit van de bevolking weergeeft. Hierbij is onderwijs in de moedertaal van het kind erg belangrijk, zowel om de (eigen) taal te leren als om de lesstof goed te kunnen begrijpen.  

Mede dankzij de steun van Djoser werkt UNICEF aan goed onderwijs voor alle kinderen in Myanmar. Dit is waarvoor we ons samen vol overtuiging inzetten:
 

  • Het Back to School-programma voor kinderen die getroffen zijn door rampen en conflict, en voor kinderen die niet naar school gaan omdat ze moeten werken. 
  • ‘Peacebuilding education’ voor het versterken van de sociale samenhang tussen de verschillende etnische groepen binnen de samenleving. Ook is er voorlichting over landmijnen, en krijgen zij les in life-skills.
  • Onderwijs van goede kwaliteit voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. We betrekken leraren, leerlingen en ouders bij het ontwikkelen van gelijke onderwijskansen.


Wat kun je doen?

Myanmar UNICEF DjoserOp reis zijn het de kinderen die het eerste contact met de bezoekers maken. Soms met het verzoek om een bon bon of een pencil, maar ook om hun Engels te oefenen. Djoser krijgt vaak de vraag van reizigers of ze wat kunnen meenemen voor de kinderen in de landen die ze bezoeken. In plaats van het geven van ballonnen, pennen of snoepjes vraagt Djoser zijn reizigers bij de boeking om € 3 of € 5 per persoon aan UNICEF te doneren. Bij onze Family-reizen vragen we onze reizigers een donatie van € 10. Djoser verdubbelt de bijdrage. Zo helpen we allemaal mee aan een betere toekomst voor kinderen in de landen waar we naartoe reizen!
 

Terug naar boven