Unicef en Djoser helpen Maya's in Mexico

Unicef en Djoser helpen Maya's in Mexico

Onderwijs is de sleutel tot betere toekomst

DeMaya 's in het zuiden van Mexico leven geïsoleerd en onderdrukt, waardoor ze nauwelijks toegang hebben tot schoonwater, gezondheidszorg en onderwijs.Ook voeren ze een voortdurende strijd om hun indiaanse erfgoed en cultuur teverdedigen. Unicef heeft een project opgezet om basisvoorzieningen voor de Maya 's toegankelijk te maken. Djoser steunt dat project.

De Maya's vormen een van de oudste en grootste inheemse bevolkingsgroepen van Centraal Amerika. In hun regio, het huidige Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras en Mexico, ontwikkelden ze ooit een van de grootste beschavingen, geroemd om de bijzondere architectuuren onvoorstelbare wiskundige en astronomische ontdekkingen. Op zoek naar goud zaaiden de Spaanse veroveraars er vanaf 1594 dood en verderf. Ze namen de vruchtbare grond in en dwongen de Maya bevolking als slaven te werken op hun eigen land. Al is er sindsdien veel veranderd, de Maya's behoren nog steeds tot de aller armsten van Centraal Amerika. Vooral de kinderen, bijna tweederde van de Maya bevolking, zijn in deze situatie extra kwetsbaar. Ze krijgen nauwelijks onderwijs en veel kinderen sterven aan ondervoeding, uitdroging en ziektes die makkelijk te voorkomen zijn.

Unicef heeft een project opgezet om de Maya bevolking te helpen. Behalve de zorg voor schoon water, voeding en medicijnen, is onderwijs daarbij een belangrijke pijler.

Eigen cultuur
In het toch al arme zuiden van Mexico leven ongeveer een miljoen Maya's. Ondanks inspanningen van de Mexicaanse overheid en verschillende hulporganisaties, blijven de Maya's kwetsbaar. Het aantal pasgeborenen dat voor hun eerste levensjaar sterft ligt tien procent hoger dan in de rest van het land. Meer dan de helft van de kinderen heeft te weinig te eten en lijdt aan ziektesdie het gevolg zijn van slechte voeding, vervuild  drinkwater en een tekort aan sanitaire voorzieningen. Een belangrijke oorzaak van de voortdurende kwetsbare positie van de Maya's is het gebrek aan goed onderwijs.

In het huidige, verouderde systeem kunnen de kinderen zich niet goed ontwikkelen. Ze hebben op school niets in te brengen, er is geen aandacht voor hun eigen geschiedenis en cultuur en het lesmateriaal is niet in hun eigen taalgeschreven. De scholen zijn vaak slecht onderhouden en er is groot gebrek aan hygiëne en aan gezonde voeding. Veel kinderen verlaten de school dan ook vroegtijdig. Van de ruim 650.000 Maya's van 15 jaar en ouder is 27 procent analfabeet. Dat is veel meer dan onder de niet-indiaanse bevolking. Vooral veel meisjes kunnen niet lezen en schrijven. Goed onderwijs is cruciaal voor de toekomst van de Maya's. Daarom helpt Unicef in Mexico met het opzetten van speciale 'kindvriendelijke' scholen. De kinderen krijg en er goed onderwijs in hun eigen taal, in een veilige en hygiënische omgeving.

Creativiteit en trots
Het project richt zich in eerste instantie op 14 scholen in de provincies Yucatan en Campeche. Daarmee krijgen 1500 tot 2500 kinderen toegang tot het speciaal voor hen ontwikkelde onderwijs. Nadat leraren en leerlingen via vragenlijsten de lokale behoeften hebben geanalyseerd, stelt iedere school een managementcomité samen uit leraren, ouders en afgevaardigden van de gemeenschap. Samen kunnen zij zorgen dat er meer draagvlak komt voor een onderwijssysteem waarin kinderen de aandacht krijgen die ze nodig hebben en waarin zij zich in hun eigen cultuur kunnen ontplooien. Leraren volgen work-shops en trainingen en samen met lokale universiteiten wordt nieuw lesmateriaal ontwikkeld. Om bij de kinderen creativiteit te stimuleren en de trots op de eigen cultuur te versterken, is er in het lesprogramma ruimte voor activiteiten die gericht zijn op de Maya cultuur.

Daarnaast zorgt Unicef dat de lichamelijke ontwikkeling van de kinderen in de gaten gehouden wordt, dat de scholen schoon water en sanitair hebben, de school-keukens voor gezonde voeding kunnen zorgen en de klaslokalen goed onderhouden zijn. Unicef zet zich in voor de rechten van ieder kind: opgroeien in een wereld die cultuur en rechten van het kind respecteert en waarin het kan bouwen aan de toekomst. Goed onderwijs is daarbij onmisbaar. De jaarlijkse donatievan Djoser aan het werk van Unicef is de komende jaren dan ook bestemd voor het Mayaproject in Mexico.