De Baltische keten, 2.000.000 mensen op een rij

De Baltische keten, 2.000.000 mensen op een rij

Door reisbegeleider Wim Struijk

Landen tussen Oost en West.
Riga plein LetlandDe geschiedenis van de Baltische staten laat zich schrijven als het verhaal van landen tussen Oost en West Europa. Het verhaal van Estland, Letland en Litouwen en hun volken. Al sinds 10.000 jaar wonen er mensen is de Baltische regio. Maar slechts zelden waren de landen zelfstandig. In de laatste 800 jaar werden de landen afwisselend bestuurd door Zweden, Denemarken, Polen en Duitsland. Tot slot werden zij na de Tweede Wereldoorlog gedomineerd door de machtige Sovjet Unie. Dit duurde voort tot 1990.

Een eigen land voor ieder volk.
Vanaf 1880 groeide er een steeds sterker verlangen om zelfstandig te zijn. Men organiseerde bijeenkomsten om de eigen taal, cultuur en godsdienst te promoten. Er ontstond een streven naar een onafhankelijk bestaan. En die zelfstandigheid hadden de landen ook kortdurend na 1918 maar ging verloren in de Tweede Wereldoorlog en de landen vielen vervolgens onder de USSR. Toch bleven er in ieder land ook in deze tijd bewegingen bestaan die naar vrijheid streefden.

De 'Baltic Way'.
Vrouw LetlandMen bereidde uiteindelijk een groot vreedzaam protest voor. Het idee was dat alle volken te samen hand in hand een menselijke keten zouden vormen van Talinn in het noorden naar Vilnius in het zuiden. Zo iets groots was nog nooit tot stand gebracht. Als datum werd gekozen 23 aug 1989. Dit was 50 jaar nadat de Duitsers en Russen onderling de Baltische invloed sfeer hadden verdeeld in het Molotov Ribbentrop pact. Terwijl de totale bevolking van de landen samen slechts uit 5 ½ miljoen mensen bestond kreeg men het voor elkaar om over een afstand van meer dan 600 kilometer een keten te vormen van 2.000.000. mensen, de Baltic Way (video). Men stond daar zwijgend hand in hand. Beelden gingen over de hele wereld. Er viel geen klap of knal. De Sovjet Unie viel uiteen en in 1990 waren alle drie de landen vrij en onafhankelijk. En men koos ervoor op een eigen Baltische manier te leven. Drie vreedzame volken.

Een nieuwe toekomst, maar nog steeds tussen Oost en West.
En opnieuw moest men richting kiezen. Nu richtten de Balten hun gezichten weer naar het westen en vonden aansluiting bij de West-Europa. De NAVO, de Europese Unie en de Euro deden allemaal zeer snel hun intrede. Maar in al de Baltische staten wonen nog behoorlijk grote groepen Russen die zich gesteund voelen door de grote broer in het Oosten. Dus zijn het nog steeds landen tussen Oost en West. Maar nu eindelijk vrij!

Bekijk onze reizen door de Baltische Staten.