De oude wijze van Fatehpur Sikri

De oude wijze van Fatehpur Sikri

Your Local guide today!
Square shot of Fatehpur Sikri fortressJarenlang hadden reisbegeleiders in India een vaste gids voor het bezoek aan het fort Fatehpur Sikri, vlakbij de stad Agra. 'Mister Arshad' moest je hebben. Een eeuwig oud mannetje met zo’n rode hennah baard. En altijd gekleed in een lang wit gewaad. Een markante man én gids. Hij was vast een oude schoolmeester en gebruikte in het Engels die mooie ronde rollende klanken van de Indiërs. "NOW YOU LISTEN TO ME!" "I ONLY TELL YOU ONE TIME!" En zo ratelde hij verder. En telkens na een verhaal stak hij zijn vinger naar iemand en voeg: "Hoe hoog is die toren? 45 meter?" Sprak dan iemand, angstig alsof hij een leerling was, het goede antwoord, dan volgde steevast: "GOOOOOOOD." En zo ging het verder. Je zou er gek van worden maar het was komisch.

De geschiedenis
Het fort in Fatehpur Sikri werd door de oude heerser Sjah Akhbar in de 15e eeuw gebouwd, midden in een groen gebied. Later veranderde de loop van een rivier en werd de regio zo droog als een woestijn, en nu is het fort verlaten. Maar het is goed bewaard gebleven. Het is gebouwd in een rood gesteente wat opkleurt tegen de zon. Sjah Akhbar was een rijk vorst. Zijn zoon was de bouwer van de Taj Mahal. Een rijke familie dus. Vorsten waren echt rijk in India. "Very rich!" Dat verzekerde Arshad ons.

Een wijs man!
Fatehpur Sikri fort in Aggra IndiaSjah Akhbar was ook een wijs man, had interesse in filosofie en onderzocht de godsdiensten. In een specifieke zaal bracht de gids ons naar een zuil en wees ons op het hele speciale idee erachter. Op iedere zijde stond een tekst van de toen bekende godsdiensten. Hinduisme, Islam, Jodendom en Christendom. Toen kwam weer de schoolmeester bij de gids boven. "Many people!" Zei hij kortaf. En toch maar vier godsdiensten! En het idee van de zuil was: één zuil, als symbool voor één God. Dat was het idee van de wijze vorst Sjah Akhbar. Hoeveel godsdiensten? "How many religions?" Vroeg de gids nu streng kijkend. "Four?" "GOOOOOD!" En hij herhaalde weer zijn vraag. Het antwoord: vier, natuurlijk. En tot slot wees hij naar de zuil en vroeg: Hoeveel goden? Maar één! En hij keek langs de zuil omhoog. Only one God! En hij herhaalde weer zijn les.

De lessen van Sjah Ahkbar (en gids Arshad)
Vier godsdiensten, alleen maar één God. We hebben die uitspraak op dezelfde theatrale manier vaak herhaald die dag. Later toen Arshad de tours niet meer deed heb ik die zuil steeds weer opgezocht maar nooit meer gevonden. Toch blijft het een intrigerende uitspraak. Zoveel lokale wijsheid te leren tijdens een reis door India. Iedere keer weer.

Door reisbegeleider Wim Struijk

Lees hier meer over onze reizen naar India.