Hiërogliefenschrift

Hiërogliefenschrift

Djoser rondreizen Egypte hierogliefenHiërogliefenschrift is de naam voor een van de soorten schrift die door de Egyptenaren in de oudheid werden gebruikt. De naam is afgeleid van twee Griekse woorden: hiëros wat 'heilig' betekent en glypho 'in steen gebeiteld'. De Grieken pasten de hiërogliefen alleen toe in godsdienstige teksten. Oorspronkelijk waren het echter gewone schrijftekens, die voor alle mogelijke doeleinden werden gebruikt. Al heel vroeg hebben de Egyptenaren voor het schrijven met de pen op papyrus de hiërogliefen vereenvoudigd, zodat een lopend schrift ontstond. Dit noemt men het hiëratisch schrift. Tenslotte werd dit schrift nog verder vereenvoudigd, zodat het ook door het gewone volk – demos – gebruikt kon worden. Zo ontstond het demotisch schrift. De hiërogliefen zijn afgeleid van een beeldschrift en sommige tekens zijn ook altijd zuiver beeldschrift gebleven. De oude Egyptenaren hadden een beeldschrift. Ieder tekeningetje was een woord. Dus als je een vogel tekende, bedoelde je ook vogel. We noemen het schrift van de Egyptenaren ‘hiëroglyfen’. Dat betekent : ‘heilige inkrassingen’ Je leest het van boven naar beneden. De Egyptenaren noemden het ‘de taal van de Goden’. Langzaam werden de tekens anders. Dat duurde honderden jaren. Later werd het Egyptische schrift fonetisch. Dat betekent dat ieder tekentje een klank is. (Voorbeeld: een slang maakt een ‘ffff’-geluid, dus een slang staat voor een ‘f-klank’). In het Egyptisch schreef men alleen medeklinkers. De klinkers moest men er zelf bij bedenken en uitspreken.

De meeste tekens kregen echter een andere betekenis. Ook kwamen er tekens om een of meer medeklinkers aan te geven. De Egyptenaren zijn heel dicht gekomen bij het ontwikkelen van een zuiver alfabetisch schrift, maar deze laatste stap hebben zij niet gezet. Tot 1800 begreep niemand iets van het hiërogliefenschrift. Maar toen ontdekte een kapitein uit het leger van Napoleon een steen. Op die steen stonden 3 talen, het Grieks, het Demotisch en het Egyptisch. Omdat deze steen werd gevonden bij het plaatsje Rosette, werd hij de ‘steen van Rosette’ genoemd. De Fransman Champollion wist in 1822 het Egyptische schrift te ontcijferen.

Bekijk onze reizen door Egypte.