UNICEF & Djoser

UNICEF & Djoser

al 25 jaar samen op reisUNICEF en Djoser delen al vijfentwintig jaar een passie voor een betere toekomst voor kinderen wereldwijd. UNICEF is aanwezig in alle landen waar Djoser naartoe reist. We blikken terug op mooie, moeilijke, en moedige momenten waarop UNICEF door de steun van Djoser en alle reizigers een kind hulp en hoop op een betere toekomst heeft kunnen bieden. Hierbij een greep uit de projecten die we de afgelopen jaren samen ondersteund hebben.


Vrede en veiligheid in Myanmar

De vanzelfsprekendheid waarmee kinderen in Nederland elke dag op de fiets stappen om naar school te gaan is in Myanmar ver te zoeken. Het indrukwekkende land is een van de grootste en armste landen in Azië. De bevolking bestaat uit honderden etnische groepen die meer dan 60 lokale talen spreken. Dit leidt al jarenlang tot conflict dat diepe sporen nalaat in het leven van de 51 miljoen Myanmarezen. Meer dan een kwart van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Meer dan 1,3 miljoen kinderen gaan niet naar school, en de helft van de kinderen die wel onderwijs volgt, maakt de basisschool niet af. Door de conflicten zijn veel kinderen ontheemd geraakt. De meeste behoren tot de Rohingyas, een van de etnische groepen in het land. Omdat elk kind ter wereld gewoon naar school moet kunnen gaan, hebben UNICEF en Djoser vanaf 2016 hard samengewerkt om al deze kinderen te bereiken en van de juiste middelen te voorzien. Hierbij gaat het niet alleen om schriften en pennen, maar ook om het onderwijs kwalitatief beter en vanzelfsprekender te maken. Een van onze prioriteiten is vredesonderwijs; we willen door middel van scholing een brug slaan tussen de verschillende etnische en religieuze groepen in Myanmar.

 

UNICEF KAN MET HULP VAN DJOSER HELPEN BIJ:

  • Malaria: muskietennetten, voorlichting en medicijnen verschaffen;
  • Kraamzorg: vroedvrouwen en verloskundigen opleiden;
  • Vaccinaties: vaccinatiecampagnes organiseren en vaccins leveren;
  • Voeding: speciale bijvoeding voor ondervoede kinderen leveren en voorlichting over gezonde  (borst)voedinggeven;
  • Hiv en aids: hiv-overdracht van moeder op kind voorkomen, en vrouwen en kinderen met hiv behandelen.
Je 5e verjaardag vieren, ook in Mozambique

Mozambique is een land waar ruim 70 procent van de bevolking in afgelegen plattelandsgebieden woont. Het land is voor veel reizigers een prachtige vakantiebestemming. Er is in Mozambique nauwelijks goede gezondheidszorg, en als die er al is, moeten mensen vaak urenlang lopen om er te komen. Het ontbreekt vaak aan de basisbenodigdheden om goede zorg te verlenen. Mozambique wordt gekenmerkt door grote armoede en heeft een van de hoogste kindersterftecijfers ter wereld. Maar liefst één op de zeven kinderen haalt de vijfde verjaardag niet. De belangrijkste doodsoorzaak is malaria, maar veel kinderen overlijden ook aan diarree, mazelen, longontsteking en andere ziektes die eenvoudig voorkomen of behandeldkunnen worden. Van 2010 tot 2014 hebben Djoser en UNICEF zich samen ingezet voor kinderen in Mozambique.


Kinderen toen en nu

Alle kinderen laten leren, dat is waar UNICEF voor staat. Vergeleken met de jaren negentig gaan er vandaag zo’n 23 miljoen meer kinderen tussen de 6 en 17 jaar naar school. Het aantal jongeren dat niet kan lezen of schrijven liep terug van 170 miljoen naar 115 miljoen. Kindersterfte door longontsteking, malaria en diarree structureel terugdringen is een andere belangrijke doelstelling voor UNICEF. Vandaag de dag sterven hieraan zo’n 7 miljoen minder kinderen dan in de jaren negentig. Door de steun van Djoser en alle reizigers kan UNICEF hier heel concreet aan bijdragen met bijvoorbeeld muskietennetten, vaccinaties, schoon water en sanitair. Djoser en UNICEF werken al sinds 1993 samen. UNICEF bereikt bijna de helft van de kinderen vaccinaties. Daarmee zijn sinds 1990 meer dan 20 miljoen kinderen in leven gebleven.


Noodhulp in Nepal

UNICEF helpt kinderen in nood. Of dit nu na een natuurramp is, in tijden van conflict, of in afgelegen gebieden waar kinderen moeilijk te bereiken zijn. In 2014 en 2015 steunde Djoser een project van UNICEF dat zich richtte op het terugdringen van kindersterfte in Nepal, waar ieder uur twee baby’s stierven. UNICEF kon er met steun van Djoser voor zorgen dat kinderen veilig op de wereld kwamen in nieuwe geboorteklinieken met getrainde vroedvrouwen en vrijwilligers om vreselijke aardbeving het land in complete chaos achter. Duizenden mensen kwamen om of raakten gewond, en 1,7  en vaccinaties heeft UNICEF deze hulp kunnen bieden.


Juffen en meisjes in Jemen

Al voordat het conflict in 2015 escaleerde, was Jemen het armste land in het Midden-Oosten en een van de armste landen ter wereld. Het voortdurende conflict in Jemen zorgt voor grote Driekwart van de leraren heeft het afgelopen jaar geen salaris gehad en veel scholen zijn verwoest. Meisjes zijn in Jemen zeer kwetsbaar. Driekwart van alle meisjes is vóór de leeftijd van 18 jaar getrouwd en het is niet vanzelfsprekend dat meisjes naar school gaan. Daarom hebben Djoser en UNICEF zo’n tien jaar geleden al samengewerkt om meer meisjes naar school te krijgen. Met hulp van Djoser heeft UNICEF kunnen werken aan meer kleine scholen op het platteland, zodat de kinderen minder ver hoeven te lopen. Meer vrouwen voor de klas was ook een doelstelling; een meester voor de klas kan een reden zijn voor families om meisjes niet naar school te laten gaan. Meer juffen voor de klas betekent dus meer vrouwelijke rolmodellen en meer meisjes laten leren. UNICEF en Djoser hebben samen gezorgd voor nieuwe juffen, nieuwe schoolspullen, renovatie van scholen, training van leraren en hulpverleners, en algemene emancipatie van vrouwen en kinderen.

Meer over Djoser en UNICEF.