Familiereis zoeken

  • Brochure Family aanvragen
  • Actie - Nieuwsbrief Junior

Verzekeringen - De kortlopende annuleringsverzekering

Een reis bespreek je meestal maanden van tevoren en je betaalt dan ook al een deel van de reissom. Als er dan iets gebeurt, waardoor je onverwacht niet op reis kunt, kan dat een financiële strop betekenen. Een goede annuleringsverzekering dekt veelal deze kosten. De verzekering geldt niet alleen voor vertrek, maar ook tijdens je vakantie. Zo heb je bij noodzakelijke eerdere terugkeer recht op vergoeding van niet gebruikte reisdagen.


Waarom bij de Europeesche via Djoser:

• Alle reguliere annuleringskosten verzekerd;
• Eenvoudige schademelding;
• Overlijden familie 3e graad standaard meeverzekerd;
• Ex-man/vrouw blijft 1e graad;
• Extra annuleringsredenen met de uitbreiding Allrisk;
• Waarnemer mee te verzekeren (1%); Een waarnemer is een persoon die niet meereist en de vervanger/waarnemer is als de verzekerde afwezig is of een huisdier;
• Reisgenoten zijn ten opzichte van elkaar verzekerd, ook als je geen familie van elkaar bent. Dit geldt voor maximaal vier gezinnen en wanneer je je als samenreizend bij Djoser hebt aangemeld.
• Heb je bij ons al een reis geboekt en wil je alsnog de annuleringsverzekering van de Europeesche afsluiten? Dat kan nog binnen 7 dagen na de factuurdatum. Sluit je het erna af dan zijn "huidige kwalen" uitgesloten. Bepalingen lees je in de polisvoorwaarden.


De verzekering dekt annulering als gevolg van onder andere:

• Ernstige ziekte of overlijden van de verzekerde, familieleden in de eerste of tweede graad of huisgenoten en ex-echtegeno(o)t(e);
• Overlijden van familie in de derde graad;
• Echtscheiding of het ontbinden van een samenlevingscontract;
• Zwangerschap van verzekerde of partner;
• Ernstige schade aan huis of bedrijf;
• Onvrijwillige werkloosheid.
• COVID-19 besmetting kort voor vertrek.


De premie is 5.5% van de gehele reissom en € 4,24 poliskosten. Over dit bedrag wordt 21% assurantiebelasting berekend. Wij kunnen maximaal een reissom van € 3635,- per persoon verzekeren.


Allrisk Annuleringsverzekering
De Allriks-annuleringsverzekering gaat een stap verder dan de standaard annuleringsverzekering. Naast de redenen van de standaard annuleringsverzekering, kun jezelf een reden bepalen om jouw reis te annuleren, mits het onverwacht, onvoorzien en aantoonbaar is. Bijvoorbeeld:

• Een goede vriend(in) wordt ziek;
• De oppas van je huisdier zegt af
• Of je krijgt toch die baan of opdracht en je moet snel beginnen.


Met Allrisk is alles verzekerd, behalve ‘geen zin’ en ‘slecht weer op je bestemming’. Voor deze extra annuleringsredenen wordt 75% van de annuleringskosten of niet genoten reisdagen vergoed. Je hebt dus een eigen risico van 25%.

De premie is 7% van de gehele reissom en € 4,24 poliskosten. Over dit bedrag wordt 21% assurantiebelasting berekend. Wij kunnen maximaal een reissom van € 2857,- per persoon verzekeren.


Waarnemer

Voor 1% extra premie kun je iedereen meeverzekeren die je reden kan geven niet op reis te gaan of eerder naar huis terug te keren. Bijvoorbeeld een dierbare die geen familielid in de eerste of tweede graad is, degene die op je huis en huisdieren past of de persoon die je zaken waarneemt tijdens je vakantie.


Premieoverzicht 

 Annuleringsverzekering:  5,5% van de totale reissom (met een maximum premie van € 200,- per persoon)
 Allrisk Annulering:  7% van de totale reissom (met een maximum premie van € 200,- per persoon)
 Waarnemer:  1% van de totale reissom
 Assurantiebelasting:  21% van de premie en poliskosten
 Poliskosten:  € 3,50Go to top